Szakértői bizottsági tevékenység

 

A szakértői bizottsági tevékenység

Milyen esetben kérhetik a járási szakértői bizottság vizsgálatát?

  • ha a 3 éves kort betöltött gyermek/tanuló esetében képességbeli, tanulási, magatartási problémákat tapasztalnak
  • ha 18 hónapnál fiatalabb gyermekek esetében szakorvos korai fejlesztés és gondozás megkezdésére tett javaslatot

Hogyan indítható a járási szakértői bizottság vizsgálata?

  • hivatalból,
  • hatósági megkeresésre,
  • szülői kérelemre,
  • illetve a nevelési/ nevelési-oktatási intézmény a szülő egyetértésével kezdeményezheti.

Hogyan kérheti a szülő/ a nevelési és nevelési-oktatási intézmény a járási szakértői bizottság vizsgálatát?

  • 18 hónapnál fiatalabb gyermek esetében előzetesen egyeztetett időpontban személyesen a szakorvosi leletek bemutatásával
  • 3 évnél idősebb gyermek/tanuló esetében szakértői vélemény iránti kérelem c. nyomtatvány kitöltésével. (lsd: letölthető dokumentumokban)

Mi a célja?

Szakértői véleményben javaslattétel az intézmény részére a gyermek/tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos különleges körülményekre, fejlesztési feladatokra. Az ellátás helyére, időkeretére, az egyes tantárgyakból szükség esetén könnyítés(ek) beiktatására, segédeszköz(ök) használatára, a szükséges szakember bevonására.

Hogyan történik a járási szakértői bizottsági vizsgálat?

3 évesnél idősebb gyermek/tanuló esetében:

A vizsgálat helyéről és időpontjáról az érintetteket (szülő/gondviselő, intézmény, szükség esetén a területileg illetékes tankerületi központ) levélben értesíti a pedagógiai szakszolgálat munkatársa.

Ezt követi a vizsgálat lefolytatása. A vizsgálatot kijelölt szakmai team végzi, melynek során a probléma jellegének, a gyermek/tanuló életkorának, együttműködési készségének megfelelő próbák, tesztek, feladatok elvégzésére kerül sor. Megtörténik a gyermek/tanuló megfigyelése, a szülő/gondviselő kikérdezése.

A vizsgálati vélemény kialakítása során a szakemberek összevetik, értékelik vizsgálati részeredményeiket, kialakítják a diagnózist.

A vizsgálatok eredményeként megállapítások születnek: a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség fennállásáról, illetve kizárásáról, az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintről.

 Az eredmények alapján a szakértői bizottság javaslatot tesz: az ellátás módjára, helyére, a szakemberre és annak feladataira, a tanulásszervezési, módszertani lépésekre, esetlegesen az értékeléssel, minősítéssel szemben támasztott alternatív követelményekre (mentesítések, segédeszközök használata, a beszámolások módja), egyéb ellátások igénybevételére: iskola/óvodapszichológus, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés stb., amennyiben a pontos diagnózis megállapításához szükséges, további vizsgálatokra (pl. szakorvosi vizsgálatok).

Sajátos nevelési igény gyanúja esetén a dokumentációt a megyei/országos szakértői bizottság felé továbbítja, ahol a vizsgálat zárulni fog.

A vizsgálat zárásaként kerül sor a szülő/gondviselő tájékoztatásra a gyermek képességeinek szintjéről, problémája természetéről, nevesítéséről, a kiemelt figyelmet igénylő/különleges bánásmód keretében történő további ellátására vonatkozó javaslatról, egyéb lehetőségekről, a jogorvoslat módjáról.

A szakértői vélemény elkészülése után, a javaslatok alapján elkezdődhet a gyermek/ tanuló fejlesztése a megadott területeken, a pedagógiai szakszolgálati ellátás keretében, az adott köznevelési intézményben, ahol biztosítani tudják a speciális szakembereket.

18 hónapnál fiatalabb gyermek esetében:

A szakértői vélemény szakorvosi javaslatra az orvosi dokumentáció alapján készül el.

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TABI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 8660 Tab, Virág utca 12.
Telefon: 82/325-677 | Email: nevtantab@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.