Szolgáltatások

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szerint a tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az orvosi szűrővizsgálatot - kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be - május 15-éig kell elvégezni.

Testnevelési kategóriába sorolás

I. Könnyített testnevelés

Kötelező testnevelési óra, vagy külön óra keretében szervezett könnyített testnevelési óra. Hosszabb betegség utáni fizikai állapot leromlása, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati elváltozás miatt a testnevelés órák egyes mozgásanyagát a tanuló nem végezheti. Megszervezése a nevelési-oktatási intézmény feladata, ellátását testnevelő tanárok végzik.

II. Gyógytestnevelés

A gyermek elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembe vevő foglalkozásokat kell a tanuló részére szervezni. Megszervezése a pedagógiai szakszolgálat feladata, ellátását gyógytestnevelő tanárok végzik.

II.a Gyógytestnevelés + iskolai testnevelés

II.b Gyógytestnevelés

III. Felmentett

Fel kell menteni a tanulót a testnevelési órán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés órán való részvételt sem. A tanuló mentesül mindenféle testnevelés óra alól. Ellátása egészségügyi intézményben történik (rendelőintézet, kórház). Az ellátás formája: gyógytorna (nem gyógytestnevelés). Ellátását gyógytornászok (nem gyógytestnevelő tanárok) végzik.

A gyógytestnevelés órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni.

A gyógytestnevelés célja és feladata a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés (torna, úszás, játék stb.) eszközeivel, speciális gyakorlatokkal, célirányos izomfejlesztéssel. Életre szóló testedzés iránti igény kialakítása.

Ellátási körzetünk a Marcali Járás köznevelési intézményeit öleli fel. Saját szakemberekkel és néhány esetben óraadó pedagógusokkal végezzük az ellátást a gyermekek/tanulók saját intézményében. A szülői igényeket, illetve az orvosi javaslatokat figyelembe véve a gyógytestnevelést kiegészítve, annak keretén belül gyógyúszásra is lehetőséget adunk, melynek helyszíne a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont.

A tanév elején lehetőség és igény szerint részt veszünk az intézményekben szülői értekezleten, ahol tájékoztatjuk a szülőket, pedagógusokat a gyógytestneveléssel kapcsolatos tudnivalókról. Tanév közben bekapcsolódunk az intézményekben szervezett nyílt napok, egészségnapok lebonyolításába.

Tanórán kívüli tevékenységeink közül kiemelkedik az immár hagyományossá vált „Gyógytesis sportnap”, amelyet helyi pályázati forrásból és szponzorok megkeresésével szervezünk és valósítunk meg a város, illetve a járás óvodásainak részvételével.

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MARCALI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14.
Telefon: 82/510-285 | Email: nevtanmarcali@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.