Szolgáltatások

Szolgáltatásainkat igénybe vehetik

 

a kaposvári járás oktatási-nevelési intézményeihez, illetve szakképző intézményeihez tartozó 

 • pszichológusok
 • pedagógusok
 • szülők és gyermekek

 


Óvoda- és iskolapszichológusok számára

 

Az óvoda –és iskolapszichológusok hatékonyabb feladatellátásának támogatása

 • havi rendszerességgel csoportos szakmai konzultációs foglalkozások
 • egyéni – és kiscsoportos konzultáció, esetvezetési segítségnyújtás – igény szerint
 • kettős vezetést igénylő csoportfoglalkozások vezetésében való közreműködés
 • a szakszolgálat és az egészségügyi ellátás szakemberei felé „szakmai híd” szerep
 • az óvodai, iskolai preventív szűrések tankerületi szintű koordinációja
  • rendszeres szakmai kapcsolattartás (személyesen, interneten, telefonon)
  • információk, módszertani segédanyagok biztosítása, közreadása
  • a szakmaközi, ágazatközi együttműködések elősegítése (csoportos megbeszélések, műhelymunkák szervezésével)
  • szakmai műhelymunka szervezése, vezetése

A szakmai műhelymunka keretében nyújtott támogatás

 

 • a jó gyakorlatok bemutatása
 • az igényes önképzés támogatása (elsősorban információkkal)
 • belső továbbképzés szervezése
 • szakmai találkozók, tapasztalatcserék
 • szupervíziós lehetőség szervezése
 • közös projektek kidolgozása, megvalósítása

 

Pedagógusok számára 

 

 • egyéni és csoportos tanácsadás, konzultáció
 • tanári képességfejlesztő, esetmegbeszélő csoportfoglalkozások megszervezésében, megvalósításában való közreműködés - az iskolapszichológusok, óvodapszichológusok megkeresésére
 • szakszolgálatunk és a nevelési-oktatási, ill. szakképzési intézmények közötti hatékony szakmai együttműködés támogatása – igény szerint (Erre lehessen ráklikkelni és alatta jöjjön ki az alábbi szöveg – accordion!)
  • egyéni és csoportos konzultációk
  • esetkonferenciák,
  • szakmaközi megbeszélések
  • szakmaközi team munka
  • ismeretterjesztés, információnyújtás
  • előadások szervezése

 

 

Szülők, gyermekek számára 

A szakszolgálatunknál önkéntesen bejelentkező, az óvodától, iskolától független szolgáltatást igénylő szülők és gyermekek számára; óvodai, iskolai problémáikkal összefüggően

 • szülői tanácsadás
 • tanulói tanácsadás

Módszertani tevékenységünk

 • Kapcsolattartás az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal, információk, szakmai anyagok továbbítása, közreadása
 • Közreműködés a szakmai protokollok, ajánlások kidolgozásában, a területi tapasztalatok összegzésével, közvetítésével
 • Szakmai, módszertani anyagok kidolgozása
 • Szakterületünkhöz kapcsolódóan az országos szakmai és szakmai érdekképviseleti szervezetek, valamint a társszakmák szakmai szervezetei kezdeményezéseinek figyelemmel kísérése;
 • Szakmai kapcsolatépítés és együttműködés a szakszolgálat más szolgáltatási területeinek szakembereivel, illetve iskola- és óvodapszichológus koordinátorokkal megyei, regionális, országos szinten.
 • A kaposvári Tagintézmény szakemberei számára gyermekvédelmi szemléletű szakmai konzultáció biztosítása – igény szerint.
 • Részvétel a SMPSZ Megyei Pszichológus Munkaközösség munkájában
 • Részvétel az óvoda- és iskolapszichológiai ellátással összefüggő (bűnmegelőzés, gyermekvédelem, kábítószer megelőzés, áldozatsegítés stb.) helyi és megyei szakmai – és szakmaközi fórumok munkájában

 

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KAPOSVÁRI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2.
Telefon: 82/512-263 | Email: kaposvariszakszolg@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.