Szakértői bizottsági tevékenység

 

A járási szakértői bizottság feladata:

 • a 3. életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiaivizsgálata, 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 4. § A járási szakértői bizottság feladata bővült a korai fejlesztés területén. 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 4. § A járási szakértői bizottság feladata bővült a korai fejlesztés területén. (2a) A szakértői bizottság a három évnél fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti. ”
 • a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) megállapítása vagy kizárása, és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,
 • iskolaérettségi vizsgálat(iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítására irányuló vizsgálat) nálunk már nem kezdeményezhető, kizárólag az Oktatási Hivatalnál

A szakértői vizsgálatot kezdeményezheti:

 • A szülő (ha a gyermek óvodás, iskolás, akkor az óvoda, iskola köteles közreműködni a vizsgálati kérelem elkészítésében.)
 • A szülő egyetértésével
  • a nevelési-oktatási intézmény
  • gyámhatóság
  • család- és gyermekjóléti szolgálat
  • bölcsőde
  • gyermekotthon
  • területi gyermekvédelmi szakszolgálat
  • nevelőszülői hálózat működtetője

Szakértői vizsgálat indítható annál a pedagógiai szakszolgálatnál:

 • melynek körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik vagy,
 • amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül.

Szakértői vizsgálat kezdeményezéséhez szükséges dokumentumok:

 • Szakértői vélemény iránti kérelem alap- és felülvizsgálathoz
 • Korai fejlesztés megkezdéséhez
 • Korais felülvizsgálathoz ( Az óvodai nevelésben nem részesülő gyermekek részére)
 • Első vizsgálathoz (nevelési – és közoktatási intézmények számátra)
 • Felülvizsgálat

(Honlapunkról letölthető a Letölthető nyomtatványok fülön, az első vizsgálatot kérő és a felülvizsgálatot kérő nyomtatvány a járási szakértői bizottság esetében ugyanaz.)

 • Kötelezően csatolandó melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet  4. melléklete: „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez”. 

A pontosan kitöltött, hiánytalanul beérkezett kérelmeket iktatjuk, szükség esetén hiánypótlást kérünk.

A vizsgálati időpontról szóló értesítést a törvényes képviselőnek (szülő, gyám, nagykorú tanuló/hallgató) tértivevényes levélben küldjük.

Amennyiben a járási szakértői bizottság vizsgálata alapján sajátos nevelési igény (SNI) valószínűsíthető (pl. értelmi fogyatékosság, autizmus spektrumzavar, ADHD, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, stb.), a járási szakértői bizottság saját vizsgálatának dokumentációját és a kapcsolódó teljes iratanyagot megküldi a megyei szakértői bizottság részére.

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BARCSI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 7570 Barcs, Damjanich u. 2.
Telefon: 82/460-970 | Email: barcsiszakszolgalat@gmail.com

Fenntartó: Kaposvári Tankerületi Központ

gazdasági vezető, tankerületi igazgató helyettes: Sinka Szilvia

Székhely: 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.
Telefon: +36 82 795 - 225
E-mail cím: kaposvar@kk.gov.hu
Honlap: http://kk.gov.hu/kaposvar

© 2023 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.