Szolgáltatások

 

Szolgáltatás
Célunk, az eltérő fejlődésmenetű 0-6 éves gyermekek fejlesztése, oktatása és gondozása. Várjuk azokat a kedves szülőket, akiknek a gyermekük fejlődésével és fejlesztésével kapcsolatban kérdésük van.
A korai fejlesztés és gondozás feladata a komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi beilleszkedésének támogatása érdekében.
Feladata:
 · A komplex koragyermekkori beavatkozás és megelőzés (szűrés, fejlesztés, terápia).
 · A gyermek fejlődésének elősegítése.
 · A családdal való szoros együttműködés.
Fontos a lakóhelyhez közelség, elérhetőség. Mindenki számára azonos minőségű szolgáltatást biztosítunk szülői igény alapján. Költségfedezetet kapnak a családok, utazási utalvány alanyi jogon jár számukra. Fontosnak tartjuk az együttműködést a családokat támogató szakemberekkel, úgymint védőnőkkel, szakorvosokkal, családsegítőkkel, a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, bölcsődei gondozókkal és más területen dolgozó fejlesztő szakemberekkel. A fejlesztő foglalkozásainkon aktív résztvevőként a szülők is jelen vannak.
 A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló csoportfoglalkozás keretében valósítható meg egyéni fejlesztési terv alapján.
A szakértői véleményben foglaltak alapján, a gyermekek életkoruktól és speciális nevelési igényüktől függően, heti rendszerességgel vehetnek részt egyéni és/vagy csoportos foglalkozásokon. A foglalkozások időpontját és időtartamát a gyermekek életkori sajátosságaihoz, életritmusához igazítjuk és a szülővel hosszabb távra előre egyeztetjük. A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete

a) 0-3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra,

b) 3-5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra,

c) 5-6 éves kor között legalább heti öt óra.

A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg.


Korai fejlesztés és gondozás szolgáltatásai:

- Szűrés

- Komplex vizsgálat, a gyermek fejlettségi szintjének felmérése.

- Gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás.

- Terápiák (Katona- féle neurohabilitációs gyakorlatok, TSMT, baba- masszázs…)

- Szülőcsoportok.

Korai fejlesztésben résztvevő szakemberek

     - Gyógypedagógus

- Logopédus

- Szomatopedagógus

- Konduktor
- Pszichológus

Kinek van szüksége korai fejlesztésre?

Korai fejlesztésre azoknak a gyermekeknek van szükségük, akiknek a fejlődése eltér az azonos korúakétól, illetve jelentős elmaradás mutatkozik az alább felsoroltak közül egy vagy több területen:

 • mozgásfejlődés
 • értelmi fejlődés
 • kommunikáció, beszédfejlődés
 • szociális, érzelmi fejlődés
 • figyelem, magatartás
 • látássérültek
 • hallássérültek

Figyelemfelhívó jelek

Következőben olyan általunk is tapasztalt jellegzetességeket sorolunk fel, amelyek a 0-6 éves korosztály tipikus fejlődésmenetétől eltérnek. Célunk, hogy a felsorolt gyanújelek korai felismerésével további segítő lehetőségek hatékony megvalósulását készítsük elő.

0-3 éves korban:

 • a gyermek egyik irányba fordítja a fejét, nem emeli, elfekszi
 • a két test fél mozgása között jelentős a különbség
 • nem szeret hason lenni. kimarad vagy rövid ideig tart a forgás, kúszás, mászás
 • csak rövid ideig tud egy dologra figyelni, játéktevékenysége csapongó
 • nem együttműködő, nehezen irányítható
 • nehezen motiválható (érdeklődését egy-egy tevékenység irányába nehéz felkelteni)
 • akaratos, öntörvényű, agresszív
 • izomzata vagy ernyedt, vagy merev
 • alvás probléma
 • étkezési zavarok
 • sokat sír látszólag minden ok nélkül
 • fogzással kapcsolatos rendellenességek (túl korán, későn, össze-vissza bújnak, sok bújik egyszerre)
 • veszélyérzet hiánya
 • zajoktól, idegenektől való félelem
 • visszahúzódás
 • játék közben nyelvét kidugja
 • nyálzás
 • szemkontaktus hiánya
 • elmaradó érzelmek
 • a beszéd fejlődésének elmaradása
 • mozgásban megjelenő átlagtól eltérő dolgok (lábujjhegyen jár, kezeit szárnyakhoz hasonlóan eltartja, furcsán grimaszol)

3-6 éves korig:

 • ügyetlen, pontatlan mozgás kivitelezés
 • nehezen tanul meg új mozgásokat (kerékpározás, hinta hajtása…)
 • beszédhangok kiejtésének nehézsége
 • nem szeret rajzolni, ceruzafogása helytelen
 • figyelemzavar
 • alvászavar
 • hiperaktív, nem lehet lefárasztani
 • nehezen fogad el szabályokat
 • meggondolatlanul cselekszik

A felsoroltakon kívül jelző értékű lehet a fejlődésmenetben az egyes elemek túl korai megjelenése, felcserélődése, átugrása, kihagyása.

Minden évben megrendezésre kerülő programjaink:
Baba-mama klubunk évente egy alkalommal ünnepkörhöz (télapó, karácsony) megrendezésre kerülő előadás, barkácsolás és kötetlen játék korai fejlesztésben részesülő szülők és gyermekeik részére.
A program célja a hasonló nehézségekkel küzdő szülők és gyermekeik összeismertetése, közös fejlesztő munka jó hangulatú ünnepváró rendezvényen. Szülők számára gyermekneveléssel, szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos ötletek, tanácsok adására kerül sor kötetlen kerekasztal beszélgetés formájában. Gyermekek és hozzátartozóik részére játszóházat, barkácsolást biztosítunk.
Baba-masszázs tanfolyamunkra minden évben sor kerül melyet babamasszázs oktatóként kolléganőmmel tartunk. A szülők számára tervezett tréning három órás blokkban valósul meg. Tartalma a baba-mama masszázs technikájának megtanítása a szülőknek.
Célja: a korai fejlesztésben a szülők még aktívabb bevonása, a gyermeke többoldalú megtámogatása, a szülők kompetensebbé tétele, a szülő-gyermek kapcsolat erősítése.
A szülői tréninghez való csatlakozás önkéntes. A program megvalósítása két blokkban történik. Az elsőben rövid elméleti áttekintést adunk a masszázs gyermekre, szülőre tett hatásáról, végezhetőségének kritériumairól. Második blokkunk a gyakorlati megvalósítás, a masszázs menetének bemutatása, közös végzése a gyermekeken.

 

           

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NAGYATÁDI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross G. u. 4.
Telefon: 82/351-256 | Email: epsz.nagyatad@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.