Szolgáltatások

 

A nevelési tanácsadás sokrétű feladatkört ölel fel, elválaszthatatlan a szakértői tevékenységtől, a logopédiai ellátástól, a korai intervenciótól-, fejlesztéstől, tehetséggondozástól. Szakembereinktől (okleveles pszichológus, klinikai-és tanácsadó szakpszichológus, viselkedéselemző, gyógypedagógusok és fejlesztőpedagógusok, gyógytornászok számos képzettséggel), rendszeres együttműködést igényel.

Segítséget nyújtunk a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja.

Prevenciós tevékenység keretében a gyermek korai fejlődési időszakában teljes körű családi mentálhigiénés intervenciót biztosítunk, gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából szűrést végzünk.

Hangsúlyozzuk a családok minél komplexebb segítését, a többségi intézmények és pedagógusok támogatását, a jelzőrendszer tagjaként kötelezettségeink teljesítését, az ágazatközi együttműködés kapcsán partnereinkkel a folyamatos szakmai együttműködést.

Nevelési tanácsadás keretében kiemelt célként kezeljük: első találkozás fontosságának hangsúlyozása, szülő belső motivációjának kialakulásához segítségnyújtás, korai intervenció támogatása, óvoda-iskola átmenet-, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése, közreműködés a korai iskolaelhagyás megelőzésében. Szűrések, állapotfelmérések, vizsgálatok végzése a nehézségek/problémák mielőbbi felismerése és hatékonyabb kezelése érdekében. A gyermek/tanuló igényeihez igazodó terápiák/fejlesztések teljes körű biztosítása (komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás keretében).

Nevelési tanácsadás keretében pszichológus kollégáink segítenek a szülőknek feltérképezni a nehézségeket (problémafeltáró beszélgetés), a problémák hátterét, felmérik az adaptív viselkedést, a szociális érettséget. Rávilágítanak az esetleges hiányosságokra, diszfunkcionalitásra, s tanácsokkal (nevelési-, életvezetési-, konfliktuskezelési tanácsokkal) látják el a szülőket. A gyermekekkel elsősorban kétszemélyes terápiás helyzetben dolgoznak, amit szülői konzultációk egészítenek ki. Indokolt esetben párkonzultációs, családterápiás intervenciót alkalmaznak.

Gyógy- és fejlesztő pedagógusaink az arra jogosultakat fejlesztő pedagógiai ellátásban, korrektív megsegítésben, mozgásterápiában részesítik – többségüket kiscsoportos keretek között helyszínen, másokat egyéni vagy páros formában tagintézményünkben. Jellemzően heti egy órában kapnak támogatást, indokolt esetben heti két órában.  

Az ellátás alapja a megfigyelés, szűrés, állapotfelmérés, vizsgálat és szakértői vélemény. Szakembereink egyéni fejlesztési terv alapján végzik munkájukat, melyet általában egy tanévre készítenek el, időközben az egyén fejlődéséhez igazodva módosítják. A tanév során végzett megfigyeléseik, folyamatos értékeléseik alapján készítik el a tanév végi értékelést.

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MARCALI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14.
Telefon: 82/510-285 | Email: nevtanmarcali@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.