Hasznos információk

 

A gyermekek, tanulók változatos problémákkal érkeznek a pedagógiai szakszolgálatokhoz. A tünetek főként tanulási, magatartási, beilleszkedési területeken mutatkoznak. Ahhoz, hogy megkaphassák a számukra legmegfelelőbb speciális ellátást, szükséges a szakértői vizsgálat, illetve a szakértői vélemény kiállítása.

Mikor javasolt a gyermek szakértői vizsgálata?

 • mozgás- és beszédfejlődésében elmaradás tapasztalható
 • magatartási problémája van, nehezen illeszkedik be a közösségbe
 • értelmi fejlődésében eltérés tapasztalható
 • tanulást alapozó részképességek terén kortársaihoz képest alulteljesít
 • tantárgyi ismeretek elsajátítása gondot okoz

Ki kezdeményezhet vizsgálatot?

 • nevelési-oktatási intézmény szülői egyetértésben
 • gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézmény
 • magánkérés útján szülő/nagykorú tanuló

A vizsgálat kérése:

 

Az eljárás a Szakértői vélemény iránti kérelem formanyomtatvány (a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete) hiánytalan kitöltésével, a szülő egyetértésével kezdeményezhető. Ehhez csatolni kell a gyermek/tanuló 5 éves kori fejlődési adatlapját (4. melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelethez). Ezen felül bármilyen, a gyermeket/tanulót érintő vizsgálati véleményt, vagy orvosi leletet érdemes rendelkezésre bocsátani.

További fontos információk:

 • A szakértői vizsgálat helyéről és időpontjáról a szülőt levélben, az intézményt e-mailen keresztül értesítjük.
 • A vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő jelenléte szükséges. Valamelyikük akadályoztatása esetén a jelenlévő szülő nyilatkozik arról, hogy a távollévő szülő képviseletére jogosult.
 • A szülőnek lehetőséget teremtünk indokolt esetben, hogy a vizsgálaton jelen legyen.
 • Ha a beutalóban jelzi, hogy igényt tart esélyegyenlőségi szakértő részvételére, azt biztosítjuk számára.

A szakértői vizsgálat menete:

 • explorációs beszélgetés: A szülővel megbeszéljük a vizsgálat menetét, illetve tájékozódunk arról, hogy a beutaló keletkezése óta eltelt időben történt-e változás a gyermek/tanuló életében.
 • anamnesztikus adatok: Kikérdezésre kerül -a vizsgált személyre vonatkozóan- a terhesség és szülés lefolyása, a csecsemő- és kisgyermekkori fejlődés (mozgás, beszéd), az intézményes nevelés kezdete, esetleges orvosi vizsgálatok, betegségek.
 • IQ teszt felvétele, értelmi képesség megállapítása
 • pedagógiai vizsgálat: Tanulást alapozó részképességek, valamint írás-helyesírási, olvasás-szövegértési és számolási készség fejlettségi szintjének feltérképezése.
 • tájékoztatás: A szülővel való konzultáció során ismertetjük a vizsgálat eredményét, a diagnózist és a fejlesztési javaslatokat.

A szakértői bizottsági tevékenység lezárásaként szakértői vélemény készítésére kerül sor, ami részletesen tartalmazza a vizsgálat megállapításait. Ezt először a szülőnek küldjük meg postai úton, majd a 15 napos fellebbezési idő lejárta után kapja készhez a gyermek/tanuló intézménye is.

 

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NAGYATÁDI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross G. u. 4.
Telefon: 82/351-256 | Email: epsz.nagyatad@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.