Intézményi dokumentumok

 

Intézményi dokumentumok


Covid eljárásrend megtekintése

Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat

Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Házirend
Pedagógiai szakszolgálati protokollok letöltése


Alapprotokoll a pedagógiai szakszolgálati tevékenységekhez
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás szakmai protokollja
Fejlesztő nevelés szakmai protokollja
Szakértői bizottsági tevékenység szakmai protokollja
Nevelési tanácsadás szakmai protokollja
Logopédiai ellátás szakmai protokollja
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakmai protokollja
Konduktív pedagógiai ellátás szakmai protokollja
Gyógytestnevelés szakmai protokollja
Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás szakmai protokollja
Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása szakmai protokollja

A protokollok intézményi adaptációja folyamatban van. Forrás: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.Hasznos dokumentumok


Önértékelési kézikönyv pedagógiai szakszolgálatok számára

Kézikönyv a pedagógiai szakszolgálatok számáraAz Intézmény működési körét meghatározó vagy befolyásoló jogszabályok


Magyarország Alaptörvénye

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
Magyarország, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 8.
Telefon: 82/510-114 | Email: somszakbiz@gmail.com | smpszpalyavalasztas@gmail.com

Fenntartó: Kaposvári Tankerületi Központ

gazdasági vezető, tankerületi igazgató helyettes: Sinka Szilvia

Székhely: 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.
Telefon: +36 82 795 - 225
E-mail cím: kaposvar@kk.gov.hu
Honlap: http://kk.gov.hu/kaposvar

© 2023 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.