Munkatársak

 

Bakos Szilvia

Végzettségek: 

 • tanácsadó szakpszichológus

 

Ilics Melinda

Végzettségek:

 • Tanító-testnevelés és sport műveltség terület
 • Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár
 • Szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen

Tanfolyamok:

 • Roma tanulók iskolai pszichológiája
 • Roma identitás a gyermekvédelemben
 • Cigány tanulók oktatása, nevelése
 • Pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése
 • Az integrált nevelés lehetőségei, szervezeti, metodikai kérdései és gyakorlata

 

Ormanecz Adrienn

Végzettségek:

 • gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos
 • tanár
 • gyógypedagógus, logopédia szakirányon
 • szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető

Tanfolyamok:

 • Kreativitás fejlesztés és tehetséggondozás – áttekintés és esetmegbeszélés
 • Konfliktuskezelési ismeretek
 • Gyalogos vándortábor-vezető
 • Intézményi jógyakorlat bemutatása: "Játszóház" és nyílt nap középső csoportos óvodásoknak
 • Felkészítés az iskolakészültség állapotfelmérésének elméleti és gyakorlati alapvetéseire
 • Korai fejlesztés és óvodai speciális nevelés - speciális ellátás, korai intervenció
 • SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz - elméleti háttér és gyakorlati alkalmazás
 • Megváltozott pedagógus kompetenciák - utazó gyógypedagógiai és szakmai tanácsadó feladatok
 • A mérési-értékelési kultúra módszertani megújítása
 • Wechsler Gyermek Intelligenciateszt - Negyedik kiadáshoz kötődő tesztfelhasználói tanfolyam
 • Hatékony együttnevelés az iskolában. Az integrációs felkészítéshez-illetve képesség kibontakoztató fejlesztéshez szükséges pedagógiai és jogi ismeretek
 • Hatékony tanuló-megismerési technikák
 • Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítése
 • Logopédiai alapismeretek
 • Tanári repertoárbővítő tréning

 

Vojkovicsné Gyócsi Katalin

Végzettségek:

 • gyógypedagógus
 • tanító- német nyelvtanító
 • szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
 • pedagógus szakvizsga-tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakirány

Tanfolyamok:

 • Attitűdformáló tréning az együttnevelésben dolgozó szakemberek és segítők részére
 • A kooperatív tanulási technikák alkalmazása a tanulási-tanítási folyamatban
 • Problémamegoldás, konfliktuskezelés, hatékony nevelő kommunikáció az iskolai nevelőmunkába
 • Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés
 • Hatékony együttnevelés az iskolában
 • Pedagógus és gyermek/tanuló kapcsolata, nevelési lehetősége
 • Egyéni fejlesztési terv készítése, az egyéni bánásmódot figyelembe vevő, differenciált tanulásszervezés
 • Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban
 • Számítógép és internet alapismeretek
SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NAGYATÁDI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross G. u. 4.
Telefon: 82/351-256 | Email: epsz.nagyatad@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.