Szolgáltatások

 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 25. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lépnek:

„(3) A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.

(4) A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.”

 

A törvényben meghatározott harmadik életévét betöltött gyermekek nyelvi fejlettségi szintjét mindig az adott tanévben kezdjük vizsgálni, az erre összeállított vizsgáló eljárással, folyamatdiagnosztikával. A kiszűrt gyerekek fejlesztő logopédiai terápiája általában december hónapban kezdődik.

A logopédiai ellátás minden tanév májusában indul az új gyerekek szűrésével (5. életévüket az adott év augusztus 31-ig betöltők). A kiszűrt gyerekek a következő tanév szeptemberében logopédiai vizsgálat után kerülnek terápiás foglalkozásokra.

A logopédiai munkánk jelentős részében pöszeség terápiát végzünk, de előfordul megkésett beszédfejlődés, valamint dadogás terápia is. A beszédfejlesztések általában 3-4 fős mikrocsoportban zajlanak, többnyire helyszínen, óvodákban, iskolákban, az intézmények által biztosított fejlesztő helyiségekben. Az egyéni fejlesztéseket kizárólag a nyelvi elmaradást mutató, a diffúz pösze, illetve a dadogó gyermekek esetében valósítottuk meg. Munkánk során nagyon nagy segítséget jelent, ha kollegiális kapcsolatot tudunk ápolni az óvodák, iskolák pedagógusaival és az ellátandó gyermekek érdekében. Nyitottak vagyunk minden szülői megkeresésre, érdeklődésre.

Minden logopédus rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges eszközökkel. A többségi intézmények fejlesztő helyiségek rendelkezésre bocsájtásával igyekeznek biztosítani az optimális feltételeket a hatékony munkavégzésünkhöz.

Minden logopédus rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges eszközökkel. A többségi intézmények fejlesztő helyiségek rendelkezésre bocsájtásával igyekeznek biztosítani az optimális feltételeket a hatékony munkavégzésünkhöz.

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MARCALI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14.
Telefon: 82/510-285 | Email: nevtanmarcali@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.