Kiegészítő szolgáltatások


Utazó tanári szolgálat

A települések igénye, hogy a gyermekek helyben, az óvodai nevelés/iskolai oktatás keretein belül vehessék igénybe a logopédiai/gyógypedagógiai fejlesztéseket. Intézményünk szakemberei utazó tanárként helybe viszik a lehetőségeket. A gyermekeknek nem kell utazniuk, megszokott környezetben, a napirendjükbe szervesen illeszkedve vesznek részt a foglalkozásokon. Állandó a kapcsolattartás az intézmények dolgozói és a logopédus, gyógypedagógus szakemberek között. Napi esetmegbeszélésekkel, tanácsadásokkal, sokkal aktívabb, hatásosabb együttműködésük a gyermek megfelelő fejlődése érdekében. A gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazított foglalkozásokon módszertani kívánalom, hogy minél célzottabb, változatosabb feladatokkal teli legyen az óra. A személyes találkozások a járás pedagógusaival őszintébb, együttműködésre serkentő és sok esetben személyre szabott segítséget jelentenek.

kiegészítő 1

 

„Saját élmény” tréning

Ahogy az elnevezés nagyon találóan megnevezi, olyan élményt nyújtunk a gyerekeknek és felnőtteknek, amit sajátjukként élhetnek meg. Játékok, mindennapi élethelyzetek, tevékenységek során ismertetjük meg a résztvevőket a sérült emberek (vakok, siketek, mozgássérültek, értelmileg sérültek, beszédsérültek) mindennapi nehézségeivel. Átérezhetik embertársaik helyzetét, olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amelyek mély érzelmeket váltanak ki. A gyerekek széles körében nagy sikert aratott tréning tantestületek, felnőtt közösségek számára is elérhető.

kiegészítő 2

 

Szülői Fórum

Intézményünk küldetésének tartja, hogy segítse a pedagógusok-szülők párbeszédét. Jó alkalom erre, az óvodai Szülői Fórum, ahol a szülők az óvónőkkel, gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal együtt kereshetnek megoldást a gyermekneveléssel kapcsolatos problémáikra. Az integráltan nevelt/oktatott fogyatékkal élőgyermekek sajátosságairól, eltérő fejlődésükről is kaphatnak útmutatást. A járás óvodáiban évek óta tartunk attitűdformáló, befogadást segítő beszélgetéseket. A jó hangulatú estéken a szülők pszichológustól, gyógypedagógustól, logopédustól tanácsot kérhetnek gyermekeik fejlődésével, nevelésével kapcsolatban. A gondolatébresztő beszélgetések után a résztvevők mindig gazdagabban térnek haza.

kiegészítő 3

 

„ÉRINTŐ” – babáknak, mamáknak

A „Baba-Mama Klub” azzal a szándékkal indult útjára, a kismamákat, anyukákat összefogja, ismerkedési lehetőséget biztosítson számukra. Összejöveteleink célja az esetlegesen felmerülő problémák megbeszélése szakemberek bevonásával, előadások és kötetlen beszélgetések formájában. Foglalkozásainkon az anyukák kikapcsolódhatnak, míg a gyermekek önfeledten játszhatnak, kipróbálhatnak különböző játékokat. Célunk: kiépíteni egy olyan közösséget, ahol az anyukák érezhetik, hogy nincsenek egyedül.

kiegészítő 4

 

Eszközkölcsönzés

Speciális eszközök, játékok ingyenes kölcsönzése évek óta folyamatos intézményünkben. A különleges gondozást igénylő gyermekek ellátásához, sérülésspecifikus fejlesztéséhez szükséges játékok, fejlesztő programok, kiadványok kölcsönzésével a pedagógusok, a szülők ingyen hozzájuthatnak olyan (sokszor igen drága, kereskedelmi forgalomban nem beszerezhető) eszközökhöz, melyek használatával hatékonyabbá válhat a gyermekek fejlesztése. Igény esetén az eszközök használatára szervezünk felkészítést.

kiegészítő 5

 

kiegészítő 6

 

Alapozó Terápia

Az Alapozó Terápia olyan mozgásfejlesztésen alapuló (ún. motoszenzoros), idegrendszerre ható terápia, mely során végig vezetjük a gyermekeket az egyszerű mozgásoktól az összetett, sorozatokból álló, bonyolult mozgásokig, a fejlett koordinációt igénylő feladatok megtanulásáig, a jó kivitelezésig. Ezzel biztosítjuk az agy kompenzációs és újból indított fejlődésbeli lehetőségét. Végig segítjük őket a több irányú figyelmet igénylő feladatok automatizált szintű végrehajtásáig. Fejlesztjük a gyermekek általános mozgásügyességét, a kézügyességet igénylő feladatok kivitelezésének alapjául szolgáló finommotorikát. Elősegítjük a stabil jobb-, vagy baloldali dominancia kialakítását, megerősítését is. Minderre később ráépíthetők a magasabb rendű idegrendszeri funkciók: az írás, olvasás, beszéd, számolás.

Az alábbi problémákkal küzdő 5-16 éves gyermekek/fiatalok vesznek részt terápián, fejlesztésen:

  • megkésett/beszédhibás gyermekek
  • eltérő fejlődésmenetű gyermekek
  • iskolaéretlen, diszlexia veszélyeztetett óvodások
  • mozgásfejlődésben elmaradt gyerekek
  • dominancia problémás gyerekek (kétkezesség, átszoktatott kezesség)
  • olvasás-és írásproblémákkal küzdő általános iskolások (diszlexiások, alaki diszgráfiások)
  • organikus hátterű túlmozgásos (hiperaktív) gyerekek
  • •anulásban akadályozott gyerekek

kiegészítő 7

 

Szenzoros integrációs terápia

Már csecsemőkortól alkalmazható terápia, mely a mozgás és a közben átélt tapasztalatok és érzékeléseken keresztül segíti a kisgyermek idegrendszerének fejlődését, önismeretét. Nagy hatékonysággal használható koraszülöttség figyelemhiány, hiperaktivitás, autizmusspektrum-zavar, megkésett beszédfejlődés és egyéb intellektuális és viselkedési probléma esetén. A környezet tudatos alakításával, a speciális eszközök, ingerek, megválasztásával stimuláljuk a gyermeket a játéktevékenysége során. A terapeuta segíti a kisgyermeket, hogy a leghatásosabb önszervezést biztosító játékhelyzetben fejlődhessen.

kiegészítő 8

 

kiegészítő 9

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FONYÓDI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8.
Telefon: 82/530-033 | Email: ltotiszakszolg@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.