Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

 

Célja

 

 • Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás ahhoz kíván hozzájárulni, hogy ellátási területünk iskoláiban, óvodáiban
 • egységes szemléletű,
 • szakmailag - és módszertanilag megalapozott tartalmú,
 • magas színvonalú,
 • a szakmai protokoll elvárásainak megfelelő
 • hatékony óvoda- és iskolapszichológiai ellátás valósuljon meg.
 • A pszichológussal nem rendelkező intézmények segítése

Feladata

 

 • Elsődlegesen a járási óvoda – és iskolapszichológusok munkájának koordinálása és segítése rendszeres szakmai kapcsolattartással, információkkal, módszertani segédanyagok biztosításával, egyéni- és csoportos szakmai-módszertani támogatással.
 • Igényelt intézményi tanácsadás ellátása személyes konzultációval.
 • E feladatokat az iskola- és óvodapszichológus koordinátor látja el.
  (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről)

 

Tevékenységei

 

 • az óvodai, iskolai preventív szűrések tankerületi szintű koordinációja
 • csoportos szakmai konzultációs foglalkozások pszichológusoknak
 • egyéni konzultáció, esetvezetési segítségnyújtás pszichológusoknak – igény szerint
 • kettős vezetést igénylő csoportfoglalkozások vezetésében való közreműködés –igény szerint
 • a szakszolgálat és az egészségügyi ellátás szakemberei felé „szakmai híd” szerep
 • esetmegbeszélő, tanári képességfejlesztő csoportfoglalkozás megszervezése - igény szerint
 • egyéni tanácsadás és konzultáció pedagógusok számára – igény szerint
 • a Szakszolgálat és a nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmény közötti kapcsolat, kommunikáció segítése,
 • önkéntesen bejelentkező, az óvodától, iskolától független szolgáltatást igénylő szülők és gyermekek konzultatív segítése - óvodai, iskolai problémákkal összefüggően
 • kapcsolattartás az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal
 • A pszichológussal nem rendelkező intézmények segítése személyes konzultációval - igény szerint

Ellátottak köre

A kaposvári járás oktatási-nevelési intézményeihez, illetve szakképző intézményeihez tartozó 

 • pszichológusok
 • pedagógusok
 • önkéntesen bejelentkező, az óvodától, iskolától független szolgáltatást igénylő szülők és gyermekek

Az ellátás helyszínei

 • Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye

                                                                    (Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2.)

 • Búzavirág utcai Telephelye (Kaposvár, Búzavirág u. 21.)
 • A Kaposvári járás óvodái, iskolái – az intézmények által jelzett ellátási igény szerint

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KAPOSVÁRI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2.
Telefon: 82/512-263 | Email: kaposvariszakszolg@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.