Hogyan lehet kérni a szakértői vizsgálatot?

A Szakértői vélemény iránti kérelem c. formanyomtatvány / a 15/2013. ( II.26) EMMI rendelet 1.sz melléklete) pontos kitöltésével (továbbá az 5 éves kori fejlődési adatlap /”státuszlap”/ első vizsgálat esetén)

Tájékoztató a vizsgálat menetéről

A vizsgálat idejéről, helyéről a szülőt értesítjük, a vizsgálatra gyermek a szülő kíséretében érkezik.

A gyermek, tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálata alapján szakértői véleményt készítünk a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség /BTMN/ megállapítása vagy kizárása céljából. A szakértői vizsgálatot gyógypedagógus, pszichológus munkatársak végzik, szükség esetén logopédus bevonásával. Esetenként egyéb, más szakterületet igénylő vizsgálat elvégését is javasoljuk a korrekt diagnózis felállítása céljából.

Az elkészült szakértői véleményt a szülőnek kézbesítjük. A szakértői véleményben teszünk javaslatot a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára, helyére, a szükséges szakemberre és annak feladataira.

Amennyiben a szakértői vélemény a szülő által elfogadásra kerül, továbbítjuk a gyermeket ellátó intézmény felé is.

A gyermekről/tanulóról elkészült szakértői véleményt a szülő/gondviselő számára postázzuk. Ha a szakértői véleményben leírtakkal a szülő nem ért egyet, joga van fellebbezni, melyre 15 nap áll rendelkezésre.

Sajátos nevelési /SNI/ igény gyanúja esetén a járási szakértői bizottságunk a dokumentációt, az eredményeket és a megállapításokat megküldi az illetékes megyei/országos szakértői bizottsághoz, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása céljából. Ebben az esetben a nálunk megkezdett szakértői vizsgálat, kiegészülve orvosi, és további pedagógiai, pszichológiai  vizsgálatokkal a megyei/ szakértői bizottságnál fejeződik be.

Felülvizsgálat

Ha egy gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, a szakértői bizottság egy év múlva, majd azt követően a gyermek 14 éves koráig háromévente végzi. A szülő a felülvizsgálati eljárást bármikor kezdeményezheti. A szakértői bizottság a szülő kérelmére ezt akkor köteles lefolytatni, ha a hivatalból történő felülvizsgálat óta hat hónap telt el, és a soron következő, hivatalból történő felülvizsgálat időpontjáig több mint hat hónap van hátra.

A tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos tájékoztatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény / rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A tankötelezettség megkezdése alól az Oktatási Hivatal a szülő kérésére egy év időtartamra felmentést engedélyezhet.

A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-ig nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz. Amennyiben a Hivatal eljárása keretében úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szükség a megalapozott döntés meghozatalához, szakértőt vesz igénybe, mely az Nkt. szerint a szakértői bizottság lehet.

Amennyiben a szakértői bizottság /a Hivatal hatósági eljárásától függetlenül/ a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő - azaz január 15. napja -előtt a gyermek további egy év óvodai nevelésben való részvételét javasolja, úgy a szülői kérelem benyújtására nincs szükség, azaz a gyermek a hivatal döntése nélkül további egy év óvodai nevelésben részesül.

A szakértői bizottság adott tanév szeptember 1. és január 15. napja közt elvégzett vizsgálatainál, az ötödik életévüket betöltött, de hat évesnél fiatalabb sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a szakértői véleménynek tartalmaznia kell a tankötelezettség teljesítésének következő tanévtől történő megkezdésére vagy további egy év óvodai nevelésre vonatkozó javaslatot.

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SIÓFOKI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 8600 Siófok, Beszédes József sétány 79.
Telefon: 84/310-326 | Email: siofokszemespsz@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.