Szolgáltatások

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 18. § (2) i) pontja értelmében a szakszolgálati ellátás körébe bekerült a kiemelten tehetséges tanulókkal/gyermekekkel való foglalkozás is. Ezzel kapcsolatos feladatainkat a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 30. § (1) és (2) bekezdése az alábbiakban határozza meg:

 • korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni,
 • a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás,
 • önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,
 • tanácsadás, támogatás a szülőnek,
 • konzultáció a pedagógus részére,
 • közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,
 • speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,
 • a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal,
 • javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,
 • kimeneti mérések elvégzése,
 • tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása, melyet a tehetséggondozó koordinátor lát el.

(2) A tehetséggondozó koordinátor

 • kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézmények iskolapszichológusaival, óvodapszichológusaival,
 • kapcsolatot tart a Nemzeti Tehetségponttal,
 • ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetségügyi Adatbázist,
 • ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásait,
 • kapcsolatot tart a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal.

 

Fentiek alapján ajánljuk alábbi szolgáltatásainkat a kiemelten tehetséges gyermekekkel/tanulókkal való foglalkozás segítésére:

 • Tehetség-felismerés, azonosítás, tehetséggondozási jogosultság megállapítása, egyéni vagy csoportos szűrés tehetséggondozó program indításához, kimeneti mérések:
 • szubjektív módszerekkel: vélemények gyűjtése (pedagógusok, szülők, társak körében)
 • objektív eszközökkel az alábbi területeken: képességvizsgálatok, kreativitásvizsgálatok, motiváció vizsgálata, személyiségvizsgáló eljárások, tanulásra vonatkozó vizsgálatok

A tehetséggondozási jogosultság megállapítására irányuló kérelem nyomtatvány honlapunkról letölthető.

 • Tehetség tanácsadás
 • A tanácsadás célja, hogy az ezen résztvevő személyeknek segítsen letisztázni a problémáikat és gondjaikat, célokat kitűzni, kialakítani az ezen célok eléréséhez szükséges stratégiákat, döntéseket hozni, és megfontolt célirányos tevékenységet folytatni. A tehetség tanácsadás arra szolgál, hogy tisztázza a tehetséggel kapcsolatos problémákat és gondokat, a tehetséges személyek azonosításával, gondozásával és kutatásával kapcsolatos célokat tűzzön ki, segítse e célokat megvalósítani, döntéseket hozni, célirányos tevékenységet folytatni
 • A tanácsot kérő személy lehet: a (tehetséges) diák; a szülők; a tehetséggel foglalkozó pedagógus, kolléga; intézményvezető; oktatáspolitikai döntéshozó, képviselő; a tehetség témakörrel ismerkedő egyéb személy
 • A tanácsadás tartalma lehet: a tehetséggel szorosan összefüggő területek: tehetség identifikáció, tehetséggondozás; a tehetséggel lazábban összefüggő, de lényeges területek: pl. tanulási problémák, kreativitás, motiválás, pályaorientáció, életvezetési problémák stb.
 • Tehetséggondozás
  • egyéni foglalkozás tehetséges tanulókkal: a tehetséges gyermek/tanuló személyiségfejlődésének preventív gondozása, a problémás személyiségterületek terápiája, a problémás képességterületek fejlesztése
  • csoportos foglalkozás tehetséges tanulók részére: pl. önismereti, konfliktuskezelési, tanulás-módszertani tréningek tartása
  • a 2020/2021-es tanévben kidolgozásra és kipróbálásra kerül 1. osztályos matematikai-logikai tehetségígéretek körében Elmelabor címmel egy gazdagító-lazító program is.
 • Szakmai napokon, nevelőtestületi értekezleteken előadások tartása az alábbi témákban pl.: Öröklés és környezet szerepe a tehetség megnyilvánulásában; A család, a kortárscsoport és az iskola hatása a tehetség alakulásában; A tehetség fogalma, tehetség-tipológiák, közismert és használatos tehetség-modellek; A kreativitás meghatározása (kreatív folyamat, személyiség, produktum), fejlődése (korai jelek, környezet), fejlesztése, A kreatív gyermek fejlődését elősegítő és gátló környezeti hatások; Az intelligencia fogalma és a minimális kognitív modell; Képességek és kreativitás kapcsolata és tehetség (kapcsolatuk, helyük a tehetségmodellekben, képességrendszerek…); Diszszinkrónia, egyenlőtlen fejlődés; Az agresszió jelentősége, elaboráció, decentrálás; Teljesítménymotiváció, sikerorientáció – kudarckerülés
 • Egyéb szolgáltatásaink igény szerint
  • Konzultációk, estmegbeszélések pedagógusok részére egyéni vagy csoportos formában
  • Segítségnyújtás egyéni fejlesztési tervek, tehetséggondozó programok, tantervek készítéséhez
  • Pályázatfigyelés
  • Szakirodalom és hasznos linkek ajánlása a témában
  • Térségi adatbázis készítése

 

Tehetségkoordinátorunk a tagintézmény elérhetőségein áll az Önök rendelkezésére.

SOMOGY VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MARCALI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14.
Telefon: 82/510-285 | Email: nevtanmarcali@gmail.com
© 2024 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.