Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat


Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

• A tanácsadás folyamán megvizsgáljuk a tanuló érdeklődését, pályaorientációs kérdőívet töltetünk ki. A tanulmányi eredmény és az érdeklődési irányultság figyelembevételével javaslatot teszünk az iskolaválasztásra vonatkozóan.
• Tanácsadás akkor javasolt, ha a tanuló kevésbé ismeri a továbbtanulás lehetőségeit, a középiskolák kínálatát és a felvételivel kapcsolatos tudnivalókat. A tanácsadás során lehetőség nyílik a gyermek számára szóba jöhető pályák, szakmák részletesebb megismerésére, a pályakövetelmények tisztázására, valamint főbb érdeklődési irányok kijelölésére.
• Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadáson történő részvétel azon tanulók számára is ajánlott, akik sajátos nevelési igényük és/vagy egészségügyi problémájuk miatt a továbbtanulás, pályaválasztás tekintetében nehézségekbe ütköznek.

Letölthető dokumentumok:

1. Jelentkezési lap egyéni pályaválasztási tanácsadásra – általános iskolás

2. Jelentkezési lap egyéni pályaválasztási tanácsadásra – középiskolás

3. Jelentkezési lap csoportos pályaválasztási tanácsadásra

4. Szülői hozzájáruló nyilatkozat csoportos tanácsadás esetén

5. Meghatalmazás pályaválasztási tanácsadásMikor forduljanak hozzánk? Kiknek (is) ajánljuk a pályaválasztási tanácsadást?

• Elképzelése mellé másikat is keres
• Elképzelésének megvalósításához segítségre, információra van szükség
• Nem tudja, alkalmas-e a kívánt pályára
• Bizonytalan a képességei felől
• Több lehetőség közül nem tud választani
• Nincs elképzelése, milyen irányban tanuljon tovább
• Iskolát / szakmát / szakot váltana
• Fakultációválasztáshoz / specializálódáshoz kér segítséget
• Középiskola választása – iskolatípusokról információk
• Érettségivel kapcsolatos tájékoztatás
• Érettségi utáni továbbtanulás (felsőoktatás vagy szakképzés) megtervezése
• Iskolaváltás előkészítése
• Pályaválasztással kapcsolatos döntések (pl. fakultációválasztás) támogatásában kér megerősítést
• Nem rendelkeznek leendő pályájukról elképzelésekkel
• Nem tudják, hogyan hozzák meg továbbtanulási döntésüket
• Bizonytalanok saját magukkal (személyiségükkel, képességeikkel) kapcsolatban
• Félnek a döntéstől (vagy a sikertelenségtől
• Akik úgy érzik, nem jól választottak
• Azoknak a 8. osztályos tanulóknak, akiket nem vettek fel a rendes középiskolai felvételi eljárásban, segítünk megtalálni a megfelelő oktatási intézményt. Minden év májusától működik


Információs
• telefonon, e-mailben vagy személyesen mind az általános, mind a középfokú oktatási intézményekből érkező érdeklődők számára. Tájékoztatást adunk az intézményrendszerekről, a felvételi eljárásról, az ezzel kapcsolatos teendőkről, az iskolaváltás lehetőségeiről, az önálló ismeretszerzés elérhetőségeiről.Pályaválasztás plakát26. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés f)pontja szerinti továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A tanácsadás során figyelembe kell venni a tanuló személyes adottságait és érdeklődését.

(2) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében nyújtott tájékoztatás elősegíti a tanuló pályaválasztását, figyelembe véve az egyéni tulajdonságokat és a foglalkoztatási lehetőségeket, ennek érdekében kapcsolatot tart a foglalkoztatási pályaválasztási tanácsadóval, valamint a tehetséggondozó hálózattal.

(3) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó a javaslatait a tanuló meghallgatása, szükség szerinti vizsgálata és az érintett pedagógusok véleménye alapján alakítja ki.

(4) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi tájékoztatással, kiadványokkal segíti az iskolai pályaorientációs tevékenységet.

(5) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatokat az Intézmény székhelyintézménye, illetve megyei, fővárosi tagintézménye, megyei, fővárosi működési körzettel látja el.