Barcsi Tagintézmény


Védőnői tájékoztató Barcson

Védőnői tájékoztatás

A területi védőnői hálózat feladataiban változás történt a kora gyermekkori program észlelésére, jelzésére és együttműködésére vonatkozóan, ami kihatással van a szakszolgálat korai fejlesztéssel foglalkozó munkatársainak tevékenységére. 

A kialakítandó rendszerszemléletű működés érdekében szorosabb kapcsolattartásra, együttműködés kialakítására van szükség. Ennek érdekében jött létre 2017.11.24-én az a szakmai találkozó, melynek a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Telephelye adott otthont. A téma fontosságára tekintettel a tanácskozáson részt vett Laubené Mészáros Erzsébet megyei vezető védőnő és Dr. Fömötör Márton a megbízott járási tisztifőorvos. 

A tanácskozáson részt vevők elsőként a Rekreációs és Termál Központban egy Kappant Zsófia szomatopedagógus - korai fejlesztő által vezetett Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztikai órát tekinthettek meg.

A közös program az SMPSZ Barcsi Tagintézményi telephelyének bemutatásával folytatódott, majd  Lipicsné Benked Ilona igazgató a korai fejlesztés jogszabályi változásairól beszélt. Kappant Zsófia előadásában a HRG terápia elméletének és gyakorlatának megismerésére nyílt lehetőség, Domonkosné Rippel Éva gyógypedagógus a korai fejlesztő munkát átható szellemiségről, a napi gyakorlatról adott tájékoztatást és keresett közös pontokat az egymáshoz kapcsolódáshoz, egymás munkájának  segítéséhez. Gyurás Gáborné logopédus a három évesek körében végzett KOFA 3 felmérést és annak tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.

Mindkét ágazat munkatársainak véleménye szerint jó hangulatú, együttműködést előrevivő rendezvényen vehettünk részt, melyet szeretnénk rendszeresen folytatni.

Domonkosné Rippel Éva gyógypedagógus