Fonyódi Tagintézmény


Szakmai nap Lengyeltótiban

Szülők iskolája 2019.04.15

A találkozó összefoglaló jelleggel képet adott a deviancia megelőzéséről. 

A szakmai nap céljának, tematikájának és időtervének ismertetését követően a deviáns és az egészséges életút során felmerülő krízis hosszú távú hatásáról készült ábrát elemeztük közös gondolkodással.

Ezt követően a szülők bevonásával folytatódott a munka, a világ népmese kincséből válogatott elemek feldolgozásával egy egészséges életutat állítottunk fel életkori övezetek, megoldandó kulcsfeladatok, jelentős változások, szokásos megoldási módok mentén.

Majd előadásokkal folytatódott a tanulás, az egyén fejlődését és a családi életszakaszokat ismertük meg részletesen: időszak, megoldandó kulcsfeladat, megoldási és kimeneti lehetőségek. Természetesen sor került a sikertelen krízismegoldások, a patológiás működési módok bemutatására is.

Ismét interaktív rész következett, melyben tovább épült az életút, az egyéni mellé társítottuk a családi szakaszokat is.

Lengyeltóti

Ismét előadás következett, ahol a normatív fejlődési, az esetleges akcidentális, és az elhúzódó krízisállapotok, illetve krízismátrixok kezeléséhez kaptak segítséget a szülők, mely alapvető nevelési elemek segítenek ezek egészséges rendeződésében. Válaszokat kerestünk arra, hogy mit tegyen ilyen esetekben a szülő.

A záró szakasz szintén interaktív volt. Kérdésekre kaptak választ a szülők, illetve könyvajánlások, média felületek bemutatása által további segítséget adtunk a problémák megoldásához, a fejlődési szakaszok átmenetének felismeréséhez, a fejlődést támogató döntések meghozatalához. Beszéltünk a rítusok és szokások szerepéről, a nyílt kommunikáció helyes alkalmazásáról, a következetesség és a következményesség mindennapokban való megjelenéséről, a szülők egységes nevelési elveiről, az önállságra nevelésről, a bizalomról, az énhatárok tiszteletben tartásáról és védelméről.

A visszajelzések alapján a közös munka újszerű tanulási felületet, új információkat, illetve a meglévő tudás rendszerezését tudta nyújtani a szülők számára. Ezzel segítve őket a krízisek sikeres megoldásában, megelőzve ezzel a patológiák, devianciák kialakulását.