Fonyódi Tagintézmény


Somogyi Háló - Szakszolgálat a tehetségekért - Lengyeltóti 2016.03.30

A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai napot szervezett a megye tehetséggondozással foglalkozó szakemberei számára. 

A rendezvény fórumot biztosított a tehetséggondozást - mint kiemelt társadalmi feladatot - ellátók számára. A kezdeményezés egyedülálló abban a tekintetben, hogy a különböző szakterületű, - szerveződésű, - hátterű, - motivációjú szakmai szereplőket, képviselőket, tehetséggondozókat szólaltatta, szólította meg. 

A programot nagy érdeklődés kísérte. Előzetesen 130 résztvevő regisztrált a lebonyolítást szervező szakszolgálat Fonyódi Tagintézményének Lengyeltóti telephelyénél.

Somogyi Háló - Szakszolgálat a tehetségekért - Lengyeltóti

Az érdeklődők között óvodapedagógusokat, általános iskolai és középiskolai tanárokat, tehetségpontok valamint civil szervezetek képviselőit és magánszemélyként érintetteket egyaránt találhattunk.

A szakmai napot Németh Anita Csilla, a rendező Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója nyitotta meg.

Somogyi Háló - Szakszolgálat a tehetségekért - Lengyeltóti

A szakmai program összeállítását, szervezését a szakszolgálat Tehetséggondozás és Innováció Munkaközössége Máté Mártonné munkaközösség-vezetővel látta el. A lebonyolítást Makarészné Lédig Ildikó tagintézmény-vezető koordinálásával a Fonyódi Tagintézmény lengyeltóti munkatársai végezték.

A kollégák teret adtak a legilletékesebbek, a tehetséges gyermekek, tanulók bemutatkozására is. A szakmai munkával párhuzamosan kiállítást szerveztek és a kiállítók számára lehetővé tették a személyes jelenlétet is. Így munkáik sikerét a tanulók közvetlenül érzékelhették. 

Somogyi Háló - Szakszolgálat a tehetségekért - Lengyeltóti

Somogyi Háló - Szakszolgálat a tehetségekért - Lengyeltóti

Somogyi Háló - Szakszolgálat a tehetségekért - Lengyeltóti

A rendezvény helyszínét biztosító Lengyeltóti város diákjai rövid, színes műsorral élményt  nyújtottak a hallgatóságnak. 

Somogyi Háló - Szakszolgálat a tehetségekért - Lengyeltóti

A meghívott szakemberek sokoldalúan közelítették meg a tehetséggondozás témakörét. Bajor Péter a MATEHETSZ ügyvezető elnöke felhívta a figyelmet a tehetség köznevelési rendszeren túli megjelenésére, a közösség véleményének fontosságára. Ismertette a MATEHETSZ által elérhető szakmai, anyagi háttértámogatás lehetőségeit. Figyelmünkbe ajánlotta, hogy napokon belül megjelennek a Nemzeti Tehetségprogram (NTP) pályázati kiírásai.

Dr Polokai Mária c. egyetemi docens a MATEHETSZ alelnöke, a Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT) alelnöke szakmai részletekbe adott betekintést és ráirányította figyelmünket a 2016-2020 között megvalósuló Tehetségek Magyarországa programra. Ennek az időszaknak fő célkitűzése a tehetségek egyéni fejlesztése, a tutor-rendszer és mentor-programok létrehozása.

Somogyi Háló - Szakszolgálat a tehetségekért - Lengyeltóti

Dr Kovács Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács alelnökeként tájékoztatta hallgatóságot a tanács tevékenységéről. Prezentációjából megtudhattuk, hogy Somogy megye gyorsan reagált az országos célkitűzésekre, tehetségsegítő tanácsuk példaértékűen működik. Megismerhettük „Jó gyakorlataikat”, amelyeknek országosan sok követője akad.

Somogyi Háló - Szakszolgálat a tehetségekért - Lengyeltóti

Dobosné Lángi Zsuzsanna tehetséggondozó tanár a Marcali Kistérségi Tehetségpont működésébe, szakmai munkájába engedett bepillantást. A tehetségpont bemutatása sok programötletet is adott. Bízunk abban is, hogy egyre többen vállalkoznak majd tehetségpont létrehozására és működtetésére.

Az oktatási intézmények tájékoztatói során feltárult, hogy milyen sokoldalúan, sokszínűen közelíthető meg a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés. Megosztották a hallgatósággal, hogy miben élnek meg nehézségeket és miben kérik a szakszolgálati közreműködést. Erről és az intézményekben folyó tevékenységekről Kissné Poprádi Enikő Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola intézmény-vezetője, Bántó Zsuzsanna Mátyás Király Gimnázium igazgatója, valamint munkaközösség-vezető kollégái: Feketéné Györe Szilvia, Kasztl Rozália, Szilasi Gábor, a Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára Misetáné Burján Anita, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Természettudományos Laboratóriumának vezetője Vámosi László beszélt. A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium két tanulója, Pósa Péter és Vámosi Flórián Balázs jövőbe mutató innovatív fejlesztéseit mutatta be.

Szakszolgálatunk képviseletében Magyar Gábor, a Siófoki Tagintézmény pszichológusa „Legbiztosabb támogatónk a tehetségünk” címmel a tehetségazonosítás, -gondozás pszichológiai, szakszolgálati megközelítéseinek tükrében adott szemléletformáló gondolatokat. Máté Mártonné munkaközösség-vezető bemutatta szakszolgálatunk újszerű strukturális modelljét, amellyel jól, egységesen láthatók el a tehetségkoordinátori feladatok egész megyénk területén. Ennek értelmében minden járásban, tankerületben képviselteti magát a szakszolgálat, tehetséggondozásban jártas, speciálisan képzett szakemberrel. Ezek a magasan képzett, elhivatott kollégák megyei munkaközösséget alkotnak, így szaktudásukat a szinergikus hatással megerősítve szolgálják megyénk tehetségeit, valamint az őket támogató felnőtteket. A szakmai nap résztvevőinek biztosított anyagban tényszerű leírást adtunk azokról a szolgáltatási lehetőségekről, amelyekkel hozzá tudunk járulni a tehetségígéretek kibontakoztatásához.

A program érdekes színfoltja volt a NEKA bemutatkozása. Mocsai Tamás menedzser-igazgató ismertette az akadémián folyó speciális munkát és kisfilmjében az érintett sportolók beszéltek arról, mit ad számukra ez az intézmény.

Az időben már jócskán előre haladtunk és még mindig voltak új nézőpontot adó bemutatkozók. Dr Benczéné Csorba Margit a Bárczi Gusztáv EGYMI igazgatója a kettős különlegességű gyermekek tehetséggondozásáról sok információt osztott meg a hallgatósággal. A Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára Misetáné Burján Anita pedig a sakk gondolkodásfejlesztő hatásának kutatási eredményeiről számolt be.

Bár mindent megtettünk egy alapos, átfogó kép létrehozására, a fentiek tanúbizonysága szerint, mégsem tudtuk kimeríteni a témát. A tehetség sokszínűsége, egyedisége kimeríthetetlen, a közös munka, az összefogás igénye sürgető. Ezt az igényt fogalmazta meg hozzászólásában Farkasné Szabó Ildikó, a Fonyódi Tankerület igazgatója.

Rendezvényünket Táskai Erzsébet a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-helyettese zárta. Kiemelte a téma aktualitását és fontosságát. Kifejezte a szakszolgálat szándékát arra, hogy az itt elkezdett együttműködés szakmai műhelymunkákban folytatódjék.

Szakmai napunk legfontosabb támogatója Lengyeltóti Városi Önkormányzat, Zsombok Lajos polgármester úr, a rendezvény védnöke. Köszönjük minden támogatónk nagylelkűségét!