Marcali Tagintézmény


 „Kudarcmentes iskolakezdés” címmel 10 alkalomból álló foglalkozás sorozatot indított a SMPSZ Marcali Tagintézménye. Az ingyenes foglalkozásokon két csoportban, 24 gyermek vehetett részt, gyógypedagógusok vezetésével. 

A program célja az iskolára való felkészítés segítése.

A szakszolgálati tevékenység során, ezen belül az iskolaérettségi vizsgálatokon sok olyan, az iskolakezdés előtt álló gyermekkel találkoztunk, akik kis támogatással iskolai éveiket nagyobb sikerrel vehetnék. Az összegyűjtött szakmai tapasztalatok alapján egy komplex program került kidolgozásra az iskolába készülő korosztály részére, kihangsúlyozva azokat a részterületek, amelyek a tapasztalatok alapján a gyermekek számára nagyobb problémát jelentenek (önbizalom, önértékelés, figyelem, feladattudat, önállóság, nagymozgások, finommotorika, grafizmus, nyelvi fejlettség, orientációk, számolási képesség, gondolkodás).

A pedagógiai szakszolgálat felé érkeztek jelzések az óvónők és a családok részéről is, hogy szükség lenne ilyen jellegű komplex programra, hiszen a szülők szeretnék, hogy gyermekük magabiztos, sikeres legyen és zavartalanul illeszkedjen be az új, iskolai környezetbe.  

A foglalkozások nem csak a gyermekeknek adnak lehetőséget a fejlődésre, hanem szülői konzultáció és tanácsadás is történik, így otthoni környezetben is folytatódhat a fejlesztőmunka. Szolgáltatásunkat koordináló gyógypedagógus munkatársunk szülősegítő programmal kapcsolódott ehhez a tevékenységhez, ebben a tanévben először. A szülők elsősorban a szociális érettséggel kapcsolatos aggályaikat osztották meg, örömmel vettek részt a beszélgetésben, tréning jellegű feladatokban.  

Az egymásra épülő órák felépítése játékos, mozgásos jellegű, igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, de ugyanakkor egyfajta kimeneti követelményt is állít. 

Azok a gyermekek, akik részt vettek ezeken a foglalkozásokon, támogatást kaptak ahhoz, hogy az óvoda-iskola átmenetet könnyebben éljék meg, magabiztosabban induljanak és gyorsabban illeszkedjenek be az új iskolai környezetükbe. 

Szüleik számára továbbra is nyitottak vagyunk, kérdéseikkel, esetleges kétségeikkel, nehézségeikkel szakembereinkhez fordulhatnak. 

„Kudarcmentes iskolakezdés” című segítő programunkat minden évben március hónapban indítjuk, melyre sok szeretettel várjuk jövő évben is a jelentkezőket!

Bizalmukat köszönjük!

Martonné Kurucz Klára gyógypedagógus, koordinátor

Pálné Molnár Judit, Déghy Magdolna és Lakiné Simon Beáta gyógypedagógusok

Marcali, 2018.06.25.

Dr. Gergőné Babina Jusztina tagintézmény-igazgató

Marcali

Marcali

Marcali

Marcali

Marcali

Marcali

Marcali