Fonyódi Tagintézmény


Konferencia Lengyeltótiban: „SOMOGYI-HÁLÓ” - szakszolgálat a tehetségekért 2019. 11. 14. 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00015 pályázat keretében előadás sorozatra invitáltuk kedves vendégeinket. Meghívásunkat elfogadták megyei intézményeink munkatársai, tehetségpontok képviselői, szülők, illetve megyei általános iskolák, óvodák dolgozói. A részvevőket a Fodor András Általános Iskola tanulói köszöntötték.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozása téma köré szerveztük a programokat. A felkért előadók a témában elismert és gyakorlott pedagógusok, pszichológusok. 

Lengyeltóti

Braun József az Mű-Hely Líceum Alapítvány kuratórium elnöke előadásában többek között beszélt, az atipikus tehetségekről, olyan mindennapi jelenségekről, amely a korábbi időszakhoz képest furcsák és érthetetlenek. 

Hujber Tamásné a Klebelsberg Tehetségpont szakmai vezetője bemutatta az Arany János Tehetség Programot, annak Somogy megyei megvalósulását. A program sajátos moduljai mellett, mint tanulásmódszertan, önismeret, dráma, életvitel, bepillanthattunk a szakmai-módszertani innovációk széles tárházába, a kerettantervtől a tantermi gyakorlatig. 

Lengyeltóti

A Marcali Tagintézmény pszichológusa Szalai Miklós a sokat ígérő „Rejtőzködő tehetség, avagy rejtőzködik, vagy csak én nem látom…” címet választotta előadásának. Rávilágított, hogy elsősorban a nem-intellektuális faktorok lényegesek a tehetségek azonosításában. A felismerést nehezíti, hogy a tehetségvárományos gyermek kiemelkedő képességszemensét sokszor elkendőzi valamilyen nehézség, hiányosság. Nagyon fontos, hogy kellő érzékenységgel, felelősséggel és megfelelő módszerekkel közelítsünk a tehetségcsírához, hogy ne szűrküljenek a többséghez, ne szegregálódjanak, ne vesszenek el. 

Lengyeltóti

Márfai Csilla pszichológus előadásának fókuszában a tanulás támogatása állt. A tanulás közvetett és közvetlen támogatását célzó gazdagító programpár élmény szintű kognitív ismereteket ad a diákoknak a tanulási módszerekről, hogy ki tudják alakítani a számukra leghatékonyabb, egyénre szabott tanulási stratégiájukat. 

Jancsekityné Goóz Ágnes gyógypedagógus kollégánk halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek között végzett tehetséggondozó gyakorlatát mutatta be. A tehetségműhely alakításakor elsősorban a térbeli-vizuális tehetségterületre alapozott.

Lengyeltóti

Rendezvényünket a „Kökörcsíny” Tehetségpont rajzpályázat képeinek kiállítása kísérte, továbbá Sági Istvánné horgolt csipkemunkái tették még színvonalasabbá, színesebbé a szakmai programot.