Nagyatádi Tagintézmény


Nagyatád

A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagyatádi Tagintézménye az EFOP-3.1.6-16-2017-00015 azonosító számú Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig című projekt keretében. Beszédértés, beszédészlelés és artikuláció fejlesztésének segítése óvodapedagógusok részéről – műhelymunka óvodapedagógusoknak a logopédiai munkába kapcsolódás szakmai lehetőségéről - került megszervezésre. 

A műhelymunka 2019. november 21-én került megrendezésre Buda Bernadett vezetésével, melyen 15 fő óvodapedagógus vett részt.

A programon szó volt a felismerés jelentőségéről, a fejlesztés fontosságáról és az egyéni személyre szabott terápia eredményességéről.

A műhelymunka jó hangulatban, érdeklődő résztvevőkkel, tapasztalatcserével telt.