Nagyatádi Tagintézmény


2019. november 28-án a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagyatádi Tagintézménye az EFOP-3.1.6-16-2017-00015 azonosító számú "Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig - nevű projekt keretében „A 0-3 éves gyerekek mozgásfejlesztése” címmel, Szabó Marianna, gyógypedagógus közreműködésével előadást szervezett védőnők, bölcsődei dolgozók, gyógypedagógusok és szülők számára. A résztvevők megismerkedhettek a korai ellátásba kerülés protokolljával, a korai intervenció fogalmával, alapelveivel és célkitűzéseivel.  Áttekintettük a csecsemők és kisgyermekek normál mozgásfejlődését, és az annak akadályává válható, figyelemfelhívó gyanújeleket.

Nagyatád

Szó volt az ajánlott és nem ajánlott, otthoni használatra beszerezhető mozgásfejlesztő eszközökről, valamint a kúszás és a mászás fejlődésben betöltött fontos szerepéről, jelentőségéről, illetve kimaradásának következményeiről. Bemutatásra kerültek a mozgásfejlesztés céljai és területei, a nagymozgások és testséma fejlődése, fejlesztése, a testtudat kialakítása és a téri tájékozódás fejlesztése, valamint az egyes mozgásfejlesztési terápiák. Az autizmussal kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében szó volt az autizmussal élő kisgyermekek szükségleteiről, illetve mozgásterápiás fejlesztésük jelentőségéről. A program végén az elhangzott témákhoz kapcsolódóan online szakirodalom és könyvajánlatra, bemutatásra került sor.  Végezetül minden jelenlévő számára kiosztottunk egy példányt a „Mozgásfejlesztés” című, intézményünk által készített módszertani segédletből.