Marcali Tagintézmény


SMPSZ Marcali Tagintézményében pályázati forrásból megvalósult a 2. ágazatközi szakmai nap - ez egy folyamat része, negyedévenkénti rendszerességgel kerül megrendezésre.  

Célcsoportja: a köznevelés, a szociális, az egészségügy-és a közigazgatás ágazatának szakemberei, illetve a korai intervencióban érintett szülők képviselői.

Szakmai tartalma: A különböző szakterületek szakemberei és a szülők tudatosan tervezett és rendszeres, intenzív együtt gondolkodása, kommunikációjuk hatékonyabbá tétele, a szolgáltatások koordinációja. A szakmai napok része az előadás, a konzultáció, az esetmegbeszélések, a viták, a hozzászólások, kiemelt figyelmet fordítva az érintett szülők korai intervenciós tapasztalatainak bemutatására. 

ágazatközi szakmai nap

Aktuális téma volt: Kapcsolatfókuszú együttműködés elmélete és gyakorlata - A korai intervenció az egészségügy oldaláról

Meghívott vendégeink voltak: 

Dr. Csorba Eszter gyermekneurológus főorvos asszony

Dr. Skobrák Andrea csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos

ágazatközi szakmai nap

A bevezető kiselőadást, amelyben bemutatásra került intézményünkben a korai intervenció folyamata, fejlődése, követte a legújabb szaktudományos eredményekre támaszkodó, jelen gyakorlatot felvázoló szakorvosi előadás.

A helyi védőnői hálózat tevékenysége is bemutatásra került. 

ágazatközi szakmai nap

Az aktív figyelmet hozzászólások, esetmegbeszélések követték. Az érdeklődők választ kaptak a szakorvosoktól kérdéseikre.

A szakmai nap sikerrel zárult.